Winterdepressie

Winterdepressie
-het onbegrip hierover
-en de geneeskrachtige werking van licht

Wat zijn de symptomen?
Somber? Lusteloos? Moe? Besluiteloos?
Veel behoefte om te slapen?
Veel zin in snoepen, vreetbuien?
En dat al een aantal winters achter elkaar?
De klachten van een winterdepressie zijn dezelfde klachten als de klachten bij andere vormen van depressie, maar beperken zich tot de winterperiode. Een zogenaamde winterdepressie kan beginnen in september, maar ook pas in februari. Bij de komst van de lente verdwijnen de klachten weer. Jong en oud, man en vrouw: in principe kan iedereen hiervan last hebben. Men schat dat het gaat om 3 % van de Nederlandse bevolking, dit is een half miljoen mensen.

Behandeling mogelijk?
Ja, een winterdepressie kan vaak goed worden behandeld. Als u samen met uw huisarts tot de conclusie komt dat er bij u sprake is van een winterdepressie, dan kan de huisarts u verwijzen naar een psycholoog of naar een ziekenhuis of GGZ instelling, waar lichttherapie wordt gegeven.

Lichttherapie
De lichttherapie gaat als volgt:
Gedurende een aantal behandelingen neem je plaats voor een lichtbak, die helder wit licht afgeeft. Dit licht komt via de ogen het lichaam binnen.
Bij 70 % van de behandelde mensen nemen de klachten snel af of verdwijnen geheel, en dit al binnen een paar dagen.

Onbegrip in de omgeving: je stelt je aan!
Lang niet altijd wordt een winterdepressie serieus genomen, terwijl de gevolgen van deze klachten verstrekkend kunnen zijn: men functioneert niet meer goed: op school of op het werk of in de relatie ontstaan problemen.
Overleg altijd met uw huisarts als u denkt dat u deze klachten herkent.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Informatiepunt voor Winterdepressiepatienten Nederland (IvWN)
Tel: 0900-0441059 (lotgenoten) / www.lightsystems.nl/Info.html

Tags: , , , , , , , , , , ,

Top