Werken met een chronische aandoening: wees het verzuim vóór!

Werken met een chronische aandoening: wees het verzuim vóór!

Anneke is 3 weken ziek geweest vanwege een ‘slepende’ griep. Zij gaat weer aan het werk
– kantoren schoonmaken -, maar blijft kortademig. Zij moet weer stoppen.
Zij wil graag blijven werken, maar vindt het wel zwaar vanwege haar kortademigheid. Haar baas maakt wel eens een opmerking als ze hijgend boven aan de trap staat.
Zij heeft volgens haar longarts COPD (chronisch obstructieve longaandoening) met een ernstige luchtwegvernauwing.

Wat bij langdurige gezondheidsproblemen van belang is, is het volgende:
De huisarts en de specialist moeten een patiënt adviseren om contact op te nemen met de bedrijfsarts, ook wanneer er (nog) geen sprake is van verzuim.
De werkgever moet zijn zorgen over een werknemer uiten en deze naar de ARBO-dienst verwijzen.
De bedrijfsarts kan vervolgens de belasting en de belastbaarheid van de betreffende werknemer vaststellen (ook wel genoemd: draaglast en draagkracht). Vervolgens kan hij met de werknemer een werkplan opstellen en advies geven aan de leidinggevende van deze werknemer.

Uit onderzoek blijkt
dat het verzuim van een werknemer niet zozeer wordt voorspeld door de objectiveerbare ernst van de longaandoening (dus wat de longarts vaststelt), maar méér door de subjectieve klachten en de angst daarvoor. Werknemers die accepteren dat ze sommige dingen niet meer kunnen en hun gedrag hierop aanpassen, lijken minder klachten te ervaren en verzuimen minder, ongeacht de ernst van de luchtwegvernauwing. Het ligt voor de hand dat dit ook geldt voor andere chronische aandoeningen. De bedrijfsarts kan de werknemer hierbij begeleiden en hieraan concrete invulling geven.

Anneke heeft besloten niet meer de hele week te werken, maar 24 uur per week, ze is dus voor een deel arbeidsongeschikt. Ze verzuimt nu nauwelijks meer. Het hoofd van de schoonmaakdienst heeft haar meer ruimte gegeven om haar werk zelf in te delen en haar tempo aan te passen.

Waarom wordt er niet eerder actie ondernomen?
Anneke heeft misschien niet voldoende aangegeven hoeveel last ze werkelijk ondervindt van haar aandoening tijdens het werk.
– De werkgever is niet bekend met deze aandoening, (COPD), en schat de situatie daardoor niet goed in.
– De bedrijfsarts wordt (te) laat om raad gevraagd.

Wilt u meer weten over arbeidsgerelateerde aandoeningen?
Kijk op de website:
www.beroepsziekten.nl

 

 

Tags: , , ,

Top