Publicaties

mannetje van Harrie Hageman

Het geneeskundig proces (2014)

het geneeskundig proces

 

 

 

 

Dit boek is geschreven voor studenten geneeskunde.
Hoofdstuk 12, met de titel ‘Omgaan met fouten’, is geschreven door Herma Coumou.
Het beschrijft de wijze waarop artsen (moeten) omgaan met medische fouten: ‘Iedere arts maakt fouten. Die krijgen in toenemende mate aandacht. Het besef dat je bij gemaakte fouten snel, zorgvuldig en ‘open’ moet handelen dringt langzaam bij artsen door’.

mannetje van Harrie Hageman

Proefschrift (2001)

proefschrift

 

 

 

 

Dit boek beschrijft de ervaringen in een second-opinionpraktijk, gebaseerd op de uitkomsten van een descriptieve, prospectieve studie. Second opinion kent verschillende vormen: het raadplegen van een tweede arts met gelijke deskundigheid; intercollegiale consultatie door de arts; het bezoeken door de patiënt van een superspecialist of een academisch ziekenhuis; het door de patiënt raadplegen van zijn huisarts, terwijl hij in behandeling is bij een specialist, of het bezoeken van de praktijk voor Medische Beslissingsondersteuning en second Opinion.

Het resultaat van een second opinion is in belangrijke mate afhankelijk van het kiezen van de juiste deskundige/expertise. Deze keuze wordt bepaald door de vraag stelling van de patiënt. Meestal heeft de patiënt behoefte aan een beter inzicht in de reikwijdte en de consequenties van een ingrijpende behandeling en aan het vormen van een persoonlijk en gewogen oordeel hierover.

Vanaf 1988 wordt in de praktijk van Herma Coumou in Amsterdam aan een groep patiënten beslissingsondersteuning geboden. centraal staat het bespreken van actuele medisch-wetenschappelijke literatuur, het geven van uitleg over de wijze waarop artsen tot hun advies komen en het formuleren van ‘vragen aan de behandelend arts’. De gevraagde medisch-inhoudelijke informatie wordt gecombineerd met aandacht voor de besluitvorming als procedure: uit welke ‘onderdelen’ bestaat een zorgvuldige, weloverwogen medische beslissing?

Indien u het boekje wilt bestellen, stuur een mail naar: hcoumou@xs4all.nl
Kosten boekje (incl. verzendkosten) 7 euro.

mannetje van Harrie Hageman

Second opinion. Wegwijzer voor patiënten (2005)

second_opinion

 

 

 

 

Patiënten denken vaak dat een arts alles weet en alles kan. ze zijn dan ook niet gewend hun arts te vragen naar zijn kennis en ervaring. Een arts kijkt ook nogal eens vreemd op wanneer u vraagt: ‘wat is uw ervaring met mijn aandoening en de behandeling daarvan?’ Terwijl het antwoord op zo’n vraag heel belangrijk kan zijn voor wie een weloverwogen besluit wil nemen over zijn behandeling.

Dit boek maakt duidelijk op welke wijze de arts tot zijn advies komt, welke mogelijkheden u heeft om de arts daarbij op de voet te volgen. Daarnaast krijgt het vragen van een tweede mening veel aandacht. Dat hoeft niet altijd een tweede mening van een andere arts te zijn, maar kan ook door het raadplegen van medisch-wetenschappelijke literatuur – bijvoorbeeld via internet – of via contact met lotgenoten.

Dit boek is geschreven voor de patiënt en zijn familie, die met de arts wil meedenken en zelf wil beslissen. Het is daarnaast ook heel geschikt voor artsen die de ondoorzichtigheid van medische adviezen onder de loep willen nemen.

Indien u het boekje wilt bestellen, stuur een mail naar: hcoumou@xs4all.nl
Kosten boekje (incl. verzendkosten) 7 euro.

Top