Ondervoeding

Ondervoeding
25 tot 40% van alle ziekenhuispatienten is ondervoed!

En dat in Nederland?
Ja, in Nederland zijn veel patiënten, die worden opgenomen in een ziekenhuis, ondervoed.
Het risico op ondervoeding is het grootste bij chronisch zieke mensen, ouderen en bij patiënten die een operatie moeten ondergaan.

Ondervoeding is moeilijk te herkennen
Gewichtsverlies bij iemand die ziek is, kan geleidelijk leiden tot ondervoeding.
Iemand die ondervoed is, hoeft echter niet per definitie dun te zijn. Om die reden wordt ondervoeding maar bij de helft van de ondervoede mensen op tijd herkend.
Goede screening door verpleegkundigen in het ziekenhuis is daarom van groot belang. Deze verpleegkundigen verwijzen patiënten naar de diëtiste, wanneer ondervoeding wordt vastgesteld. De behandeling van deze ondervoeding kan dan zo snel mogelijk worden gestart.

Wanneer moet je bij iemand bedacht zijn op ondervoeding?

  • Als iemand onbedoeld is afgevallen, meer dan 6 kg in de laatste 6 maanden of meer dan 3 kg in de afgelopen maand;
  • Als iemand de afgelopen maand een verminderde eetlust had.
  • Als iemand slecht eet, veel alcohol gebruikt enz.

In al deze gevallen is het van groot belang om de arts hierop te attenderen, zodat tijdig maatregelen kunnen worden genomen, vooral bij iemand die een operatie moet ondergaan.

Gevolgen van ondervoeding

  • Het herstel verloopt (veel) trager;
  • De belangrijkste reden voor complicaties na een operatie is ondervoeding;
  • De opnametijd in het ziekenhuis is langer;
  • Vroegtijdig overlijden.

Voorkomen is beter dan genezen
Huisartsen: Vooral in de thuissituatie moet meer aandacht worden besteed aan de voedingstoestand van een zieke. De Nederlandse huisartsen zoeken naar mogelijkheden om de screening en de behandeling van ondervoede patiënten thuis beter te laten verlopen.
Overheid: Ook de overheid gaat actief meedenken over een verantwoord ondervoedingbeleid in ziekenhuizen (screening en behandeling).
Ziekenhuizen: de ziekenhuizen zelf hebben een Prestatie-Indicator Ondervoeding. Met behulp van deze indicator kunnen de jaarlijkse prestaties van de ziekenhuizen t.a.v. hun ondervoedingbeleid worden gemeten.

Tags: , ,

Top