Medicijngebruik

‘Wanneer ik zie hoeveel medicijnen dagelijks worden gebruikt, slaat me de schrik om het hart. Vaak blijkt bij zorgvuldig onderzoek dat het ook met minder kan.

Ik bespreek graag met u uw medicijngebruik, zodat u daarna, samen met uw behandelend arts, het aantal medicijnen of de dosering kunt verminderen. Uw leven krijgt een boost!’

De gang van zaken:

  • U stuurt mij een overzicht van uw klachten, met vermelding van de door u gebruikte medicijnen plus de dosering.
  • Ik bestudeer bovenstaande zorgvuldig, mede aan de hand van de wetenschappelijke literatuur.
  • Ik nodig u uit voor een spreekkamerconsult en vraag u uw medicijnen mee te nemen. Tijdens het consult in Amsterdam of de Noordoostpolder bespreek ik met u uw klachten en op welke wijze het medicijngebruik zou kunnen worden verminderd.
  • U krijgt mijn advies binnen een week op schrift toegestuurd.
  • Vervolgens bespreekt u met uw behandelend arts(en) het verdere medicijnbeleid.
  • Indien nodig, kunt u opnieuw met mij contact opnemen.

Kosten gehele consult: € 120,-
Deze kosten worden meestal vergoed door de zorgverzekeraar.

Top